Anders Vikenes

Leilighetene er lagt ut for salg

by on Jul.31, 2010, under Nyheter

Leilighetene våre er nå lagt ut for salg. Løp og kjøp 😉

Siri sin leilighet finner du her.

Min leilighet finner du her.

Nå er det bare å vente i spenning til visning og forhåpentligvis salg.


Leave a Reply

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...