Anders Vikenes

Norsk fra nå av

by on Jul.28, 2010, under Nyheter

Det blir norsk på denne siden fra nå av. Tanken var egentlig å kunne legge ut litt artikler og howto’s her, men siden det prosjektet aldri ble noe av så er det ikke akkurat det store behovet for at denne siden skal være internasjonal. Kanskje det fører til at jeg er litt mer aktiv her også.


Leave a Reply

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...