Anders Vikenes

Nytt år og nye muligheter

by on Jan.08, 2012, under Nyheter

Dette året vil bli et veldig spennende år. Jeg skal få en sønn i mai! 😀 Vi har nå begynt å shoppe inn ting til babyen og så smått gjøre klar leiligheten.


Leave a Reply

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...